top of page
  • Writer's pictureCagla GUL SENKARDES

Maslow 2.0

Dijital gerçeklerimiz ekseninden Maslow 2.0 ihtiyaçlar piramidi..

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi olarak bildiğimiz, Abraham Maslow tarafından bilimsel çalışmalar sonucu ortaya koyulmuş olan kuram insan davranışlarına yön veren temel gereksinimleri anlatır. Fizyolojik gereksinimler, güvenlik gereksinimi, sevgi ve ait olma gereksinimi, saygınlık gereksinimi, kendini gerçekleştirme gereksinimi şeklinde 5 gruptaki ihtiyaçları insanlar bu hiyerarşik sıraya göre öncelikli tatmin ederler.Post Modern dünyada dijital teknolojilerin tetiklediği kültürel dönüşüm ile Maslow’un kuramı da yeniden düşünülmüş. Dijital teknolojiler ile dönüşen toplumsal kültürde ihtiyaç algılarının isimleri değişmese de tatmin ediliş biçimleri nasıl bir dönüşüm geçirmiş bu yeni piramit çok güzel ifade ediyor. Bana çok tanıdık gelen ihtiyaçlar ve dijital gerçeklerimiz ekseninden yeni Maslow 2.0 ihtiyaçlar piramidi..

Comentarios


bottom of page